Dharma Energi

Dharma stärker det som är DU

 Under en session kommer vi ladda upp kristaller för att stärka ditt Dharma. Vi kan även frigöra ditt Karma om det är var du önskar. Kristaller laddas med en energi som speglar ditt högsta jag. Det som är du, som din kropp verkar genom, i sin fullaste potential.
Dharma är en skapande kraft som manifesterar sig genom individens potential.Dharma är de förmågor du skapat i ditt "högrejag" i liv efter liv. Din visdom och ditt högsta syfte ligger i denna energi. 

Om din intention är att skapa en sund kropp kommer energin att stärka den delen av dig så att du lättare manifesterar och materialiserar det du vill attrahera in.
Med hjälp av mantran och frekvenser skapas energier som balanserar upp dina sinnen och din kropp. Tar bort gammalt Karma och skapar en friare energi och kraft. 

Dharma energin liknar antimateria och bygger på att partiklar och speglingar kan  ta sig förbi hinder genom att flätas samman. När två eller flera partiklar är sammanflätade kommer ändringar av den ena av partiklarna omedelbart att medföra att egenskaperna för de andra partiklarna ändras – (oavsett hur långt det är mellan dem) samt det faktum att kvantpartiklar kan uppträda både i partikelform och som vågrörelser.
Vatten är bärare av den kvantmekaniska intelligensen. Därför rekommenderas att du lägger kristallerna i vatten och dricker ca en liter minst om dagen med detta vatten.Du består av 60-75% vatten och energierna arbetar då i hela ditt system. 
  
Du består av energi och kroppen laddas ur av ett informationssamhälle där strålning och elektrisitet stör vårt egna magnetiska skyddsfält i vår kropp. Vi tappar ork och energi. Trafiken är hög genom kroppen och vi behöver ett magnetiskt skydd.
Vi bär konstant på mobiler och sitter framför datorer.
Tänk dig att du är ett batteri. För att ladda upp ditt batteri behövs både plus och minus, natt och dag, sol och vatten. Denna energi skapar ett energisystem i din kropp som balanserar och optimerar dina resurser. Intelligensen i energin ligger på vad du fokuserar den till.

När balans skapats i ditt inre kommer balans även att skapas i din yttre värld. Inre välstånd leder till yttre välstånd, inre kärlek leder till yttre kärlek.
Energin hjälper dig att fokusera på utvecklandet av dig och utvecklandet av dig som framgångsrik på alla plan.
En ägare av denna energi bör meditera varje dag, för att följa flödet och expandera  medvetenhet i den takt som presenteras .
Dina drömmar kommer städa och rensa i dina känslor, så när du vaknar ska du vara viss om att du går in i tankens optimalaste frekvens och skapar det du vill ha ut av situationen och känslan. Tex. Rädslan kan orsaka depression medans vissheten om att du kan bestämma motsatsen och manifestera motsatsen gör att du transformerar snabbt.
 
Vattnet laddas så snart det sätts i kontakt med kristallen och med intentionen att det ska laddas. Här finns ingen tidsaspekt att ta hänsyn till. Vattnet blir bärare av den kvantmekaniska modellen och överför den sedan till alla vattenmolekyler i kroppen och vidare ut i samtliga kroppsliga funktioner, strukturer och system.
 
Vill du istället hålla i stenarna kan du arbeta med dem såhär.
Meditera med intentionen att bli ditt högsta jag. Känn in kraften så lär du känna dig själv.  
Vänster tar emot och höger ger ut.
Vill du däremot skicka energi till någon så tar du in energin med att hålla kristallen i vänster hand och med tankens kraft skicka energi ut genom höger till mottagaren.
Känner du dig låg på energi lägger du en kristall under varje fot. Ta på strumporna med stenen i dem och sov sött.
 Vattna blommorna med vattnet och se vad som händer.

Boka via sms  0709397096  Dharma-behandling plus kristaller. 

Två kristaller och en behandling kostar 1000:- Du lär dig att använda energin på det optimalaste sättet för dig. Det tar  1,5 tim  med energiarbete och utvecklandet av energin i kristallen. 
Det du får är tillgång till är din kraftkälla och styrkan av att vara du.

 
 

HÖRT FRÅN KUNDER

Djuren slåss om kristallerna och vill gärna ligga på dem.

Jag blev frisk från elallergi

Jag vågade möta mina rädslor och stå i min kraft

Jag affirrmerar med energin och det slår in
 

Blommorna får ny kraft och blommorna nyare / starkare färger

Jag mår bättre än någonsin

Min självkänsla stärktes

Mitt knä blev bra

Energin föryngrar mitt utseende. 

Immunförsvaret stärks och så även styrkan i kroppen. Mindre sjuk och presterar bättre. 

jag vågar stå upp för mig själv nu.

jag arbetar med utstrålning och självförtroende