loading...

Nya datum för DK-utbildningarna på plats! 
DET ÄR EN SPÄNNANDE RESA ATT BÖRJA KOMMUNICERA MED DJUR! DINA EGNA OCH ANDRAS!
Nya dörrar öppnas och du får ett extra ess i rockärmen. Efter avslutad kurs kommer du att ha öppnat upp din kunskap för att kunna föra telepatiska samtal med både djur och natur! 
När djuren kommunicerar tänker vi ofta på kroppsspråket. Men djuren kommunicerar också med direkta tankar, känslor, med mentala bilder eller fysiska upplevelser. 
När man kommunicerar genom telepati så går man in i meditativt medvetandetillstånd, vilket gör att du inte är beroende av tid eller rum, avstånd eller plats. Du kan nå ut med din kommunikation var du än är. 
Telepati är en mental och andlig förmåga och därför inte begränsad. 
Djuren kan tydligt ge oss meddelanden, tala om vad de oroar sig för, visa oss saker om sig själva, om sin hälsa, sin bakgrund... Det är den information du får när du kommunicerar telepatiskt med djuren. Och vi, i vår tur, får ofta råd och budskap till oss själva från djuren. 


De kan visa oss nya vägar, få oss att reflektera på ett nytt och annorlunda sätt.
De kan också fungera som guider och lärare för oss.
Inte minst så visar de oss vad villkorslös kärlek är!

Om du vill bli en Certifierad Djurkommunikatör så behöver du gå alla 3 stegen i utbildningen, DK1, DK2 och DK3, samt göra en slutlig certifiering, DK4, där eleverna får visa sina kunskaper. Efter det får man ett certifikat som visar att man är utbildad Telepatisk Djurkommuniktör hos oss.

VÅR UTBILDNING I DJURKOMMUNIKATION är en grundlig, gedigen och pedagogisk utbildning av hög kvalitet. Den är uppdelat på fyra utbildningsdelar om du vill gå hela vägen och blir en Certifierad Djurkommunikatör
som kan arbeta proffessionellt med att kommunicera med djuren.
DK1 är Grundutbildningen, DK2 är del 2 med fokusering djupare kommunikation och på Healing och balansering av djuren, DK3 kräver mer av dig och är ytterligare fördjupning av olika healingmetoder, arbete med pendel, reinkarnation, regression för att  ta bort blockeringar. Vi pratar om djurens visdom och kunskap, har kommunikation med djur i Andevärlden och om djurens chakran och om healing och balansering av chakran.
DK4 är genomgång och reptition av tidigare kunskaper  och en dag med certifiering med kommunkation med olika djur på bondgård.
För att du ska bli en BRA Djurkommuniktör krävs det färstås att du arbetar och övar och tränar dig. Vi ger dig reddskapen som du behöver.

Låter det spännande? Du är välkommen att börja denna resa med oss! Lycka till!

DJURKOMMUNIKATIONSUTBILDNINGARNA DK1, DK2, DK3 och DK4.

OBS! NYTT DATUM 12 APRIL 2024.
DK1 Steg 1. GRUNDUTBILDNING - i Telepatisk djurkommunikation. DIPLOMERING.
Det är bra om du har gått vår 
Gratisutbildningen på internet.  Se våra gratiskurser.


Välkommen till en dags intensiv utbildning där vi ger dig en en gedigen grund i hur du kommunicerar och får en bra kontakt med dina och andras djur.

Vi ska arbeta med:
- Hur du på bästa sätt ska kommunicera med djuren.
- Du får hjälp om du har haft svårt att komma igång.
- Du får verktyg och övningar med dig som gör det enklare att kommunicera och som du kommer att ha nytta av.
- Du får arbeta med både levande djur och bild.
- Du kommer att arbeta tillsammans med andra blivande djurkommunikatörer.

- Vad är djuren?
- Varför ska vi kommunicera md djuren?
- Hur kommunicerar djuren?
- Telepati, en kommunikation genom tid, plats och rum.
- Energi/frekvenser: Vi arbetar med dig så att du du lär dig byta frekvens och verkligen kan komma in i den frekvens som du behöver vara i, Alfa. Att vara i Alfa-frekvensen är grunden för att kunna för att kunna kommunicera med djuren.

- Våra inre sinnen.
- Symbolik, betydelsen av symboler och tecken.
Vi kommer att prata om symbolik och symbolspråket som är ett av de äldsta språken. Men som också är ett språk som du själv har och hur du använder dig av det för att tolka de meddelande och den information du får från djuret.

- Psykometri, som också kallas Själsläsning, innebär att träna på att känna in och läsa av den energi som finns i olika ting och få dess historia. Spännande & roligt!
- Massa övningar! :-) 
- Diplom.
Det blir en härlig och rolig dag tillsammans med andra likasinnade.

Vi bjuder på fika.
Vill du äta lunch med oss så kostar det 150 kr/dag.
Lunchen är vegansk/vegetarisk.

Vi ser fram emot att träffa Dig!

NÄR:
Fredagen 12 april 2024.
TID:  Kl 10 - 18.
PLATS: Holmens hus - Segloravägen. Utanför Borås
PRIS: 1800 kr
ANMÄLAN för plats; anmälningsavgift 500 kr. Du kan betala genom att klicka på länken här nedan:


GLÖM EJ skriv in namn, e-mailadress, telefonnummer utbildn. DK1.
OBSERVERA: Anmälningsavgift betalas INTE tillbaka vid avanmälan. Har du mottagit utbildningsmaterial och efter det gör en avanmälan måste du betala HELA kostnaden för utbildningen.

OBS! NYTT DATUM 13 - 14 APRIL 2024
OBS! 2 DAGAR!
DK2. Steg 2. TELEPATISK DJURKOMMUNIKATION -Healing/läkning/balans. DIPLOMERING.
 Denna utbildning har du tillgång till när du  har gått vår  DK1-utbildning.

Hjärtligt välkommen på två härliga dagar med telepatisk djurkommunikation! 
Djuren helar dig hela tiden, men hur gör man för att hela dem?
På vilken frekvens finns deras läkning?
Hur ska du kunna veta vad som är fel på ditt djur?
På denna utbildningen lär du dig mer om djurkommu-nikation, om healing och balansen mellan djuret och människan. Du lär dig om fysisk- och psykisk påverkan på djuren.
För dig som vill utveckla din healing till allt levande väsen kommer denna utbildning ge dig styrkan och kraften att känna och se genom din healing.  

Vi ska arbeta med:
- Vi går snabbt igenom det du lärt dig under DK1-utbildningen och svarar på eventuella frågor.
- Hur påverkar vi våra djur? 
- Djuren tar sitt ansvar och balanserar i familjen.
- Hur ska du vara den trygga ledaren?
- Speglingar/Mirroring. Djuren speglar oss och våra beteenden.
- Vad speglar djuret hos dig?
- Vad kan vi  lära oss när vi förstår speglingarna?
- Vänner eller inte... Djuren har precis som vi olika
preferenser vilka de tycker om eller inte. 

Färger: 
- Vi lär oss vad färgerna betyder och står för. 
- Färgerna effekt och vilken påverkan varje färg har.
- Hur man kan använda färger både i healing och som hjälp/förstärkning i olika situationer.


Totemdjur & Kraftdjur.
- Vad är det?
- Vilka är våra totemdjur/kraftdjur och hur kan vi komma i kontakt med dem?
- Vad kan vi lära av våra Totemdjur/kraftdjur?
- Hur kan de hjälpa oss?

Healing:
- Healing, en intelligent energi.
- Olika typer av healing.
- Hur arbetar vi med healing för djuren.
- Scanning av djurets kropp, se skador och blockeringar genom att arbeta med hologram.
Transhealing:
- Vad är transhealing? 
- Hur arbetar man med transhealing och varför.

Många övningar:
- Vi övar och tränar oss på både telepatisk kommunikation och healing.
- Vi jobbar live med djur och med andra djurkommu-nikatörer.
- Vi går igenom och hjälper dig om det är något som du upplever varit ett hinder.
- Vi ger dig verktyg, tips och råd som underlättar för dig vid kommunikationen med djuren.
- Du får också ett diplom för att verifiera/bekräfta dina kunskaper.

Vi bjuder på fika.
Vill du äta lunch med oss så kostar det 150 kr/dag.
Lunchen är vegansk/vegetarisk.

Vi ser fram emot att träffa Dig!

NÄR:
Lördag och söndag, 13 -14 april 2024.
TID: Kl. 10 - 17 båda dagarna. Trumresa på lördag kväll.
PLATS: Holmens Hus - Segloravägen. Utanför Borås
PRIS: 3800 kr.
Vid
samanmälan av DK1 och DK2 är priset för båda 5100 kr, annars är priset 5600 kr.

ANMÄLAN för plats; anmälningsavgift 500 kr. 
Du kan betala genom att klicka på länken här nedan:


GLÖM EJ skriv in namn, e-mailadress, telefonnummer utbildn. DK2.

OBSERVERA: Anmälningsavgift betalas INTE tillbaka vid avanmälan. Har du mottagit utbildningsmaterial och efter det gör en avanmälan måste du betala HELA kostnaden för utbildningen.

NYTT DATUM: 19 - 20 - 21 APRIL 2024.
OBS! 3 DAGAR!
DK3 Steg 3. DJURKOMMUNIKATION - Fördjupning.
Denna utbildning har du tillgång till när du har gått våra DK1 och DK2-djurkommunikationsutbildningar.

En intensiv, spännande och avslutande del på vår diplomerade utbildning i 3 steg till diplomerad djurkommunikatör.
Vill du blir certitfierad så finns det ett 4:e steg, DK4.

Du som har valt att forsätta med del 3, DK3, kommer att få ännu djupare förståelse och insikt om våra djur.
Förstå att de är fantastiska individer som gör så mycket för oss människor. Del 3 är den mest avancerade delen i vår djurkommunikationsutbildning.
Vi arbetar med mera djupgående med kunskapen att kommunicera med djuren.

Här ser du vad du kommer att lära dig under DK3:
- Samspel/påverkan mellan djuren, människorna och
  naturen.
- Hur påverkar människans beteende djuren och varför?
- Energier
- Hur påverkas vi av:
  Tankekraft/tankevågor.
  Energin inom familjen; hur påverkar den djuren?

Djuren och energier
- Katterna energiernas Mästare!
- Den healande kraften från djuren & naturen.
- Djurens helande kraft & visdom; vad lär djuren oss?

Hur arbetar du med pendeln? Olika sätt att använda pendeln både vid frågor, i healing och för att hitta försvunna djur.

- Bortsprungna & försvunna djur: 
  Olika typer av försvinnande.
  Hur kan du hitta försvunna djur?
  Hur kan du veta om de lever eller är i Andevärlden?
- Övningar.

- När djuren blir gamla...
- Hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt? 
- Hur sörjer djuren?
- Djur i Andevärlden. 
- Vi kommunicerar med djur som är i andevärlden. 
- Övningar.

- Vad är Reinkarnation?
- Många liv, många erfarenheter.
- Arkashiska arkivet.
- Kan djuren komma tillbaka? Hur? När? Varför?
- Hur känner vi igen dem?
- Soul Animals/ Ängladjur.
- Övningar.

- Vad är Regression ?
- Vi lär oss att förstå beteenden som inte kan förklaras 
och arbetar med att frigöra djurens energibanor och ta bort blockeringar och trauman sedan tidigare.
- Vi jobbar med/i trans för att kunna nå, förstå, belysa och lösa upp djurens blockeringar tillbaka i tiden.
- Övningar.

- Vi lär oss om djurens olika chakran.
- Betydelsen av de olika chakrana. 
- Vi arbetar med hur man jobbar med chakrahealing med pendel.
- Hur man rensar chakran, balanserar  och fyller på med det som behövs.
- VI lär oss hur vi får en djupare connection med naturen och kan ta hjälp av den vid healing av djuren.
- Övningar.
- Genomgång och frågor.
- Diplom.
En spännade och avslutande del på vår diplomerade utbildning i 3 steg.

Vi bjuder på fika.
Vill du äta lunch med oss så kostar det 150 kr/dag.
Lunchen är vegansk/vegetarisk.

Vi ser fram emot att träffa Dig!

NÄR: Fredag, lördag och söndag,
19 - 20 - 21 april 2024.
TID:  Fredag kl. 10- 17, lördag & söndag kl. 10- 17. 

PLATS: Holmens Hus - Segloravägen. Utanför Borås.
PRIS: 4800 KR.

ANMÄLAN för plats; anmälningsavgift 500 kr. 
Du kan betala genom att klicka på länken här nedan: 


GLÖM EJ skriv in namn, e-mailadress, telefonnummer utbildn. DK3.

OBSERVERA: Anmälningsavgift betalas INTE tillbaka vid avanmälan. Har du mottagit utbildningsmaterial och efter det gör en avanmälan måste du betala HELA kostnaden för utbildningen.

NYTT DATUM:  27 - 28 APRIL 2024
OBS! 2 DAGAR
DK4 CERTIFIERING av djurkommunikatörer.
Genomgång och träning,  samt certifieringsdag lördagen, på gård.

Det krävs helt genomförd utbildning, att du har gått alla tre utbildningstegen, samt att övningarna som hör till utbildningen fullgjorts och godkänts. 

VI går igenom de tidigare utbildningsstegen och repeterar. Stämmer av om det har varit några problem för dig. 
När du har klarat dina uppgifter och certifierats kommer vi (om du vill) att rekommendera dig som en av våra  Certifierde Ddjurkommunikatörer på vår hemsida.

Vi bjuder på fika.
Vill du äta lunch med oss så kostar det 150 kr/dag.
Lunchen är vegansk/vegeatrisk.

Vi ser fram emot att träffa Dig!

NÄR:
27 - 28 april 2024
TID: Lördag kl.10 - 17,  söndag kl. 9-17. 
PLATS: Holmens Hus, Borås.
PRIS: 3800 kr.

ANMÄLAN för plats; anmälningsavgift 500 kr. 
Du kan betala genom att klicka på länken här nedan:

Skriv namn, e-mailadress, telefonnummer och CERT.

OBSERVERA: Anmälningsavgift betalas INTE tillbaka vid avanmälan. Har du mottagit utbildningsmaterial och efter det gör en avanmälan måste du betala HELA kostnaden för utbildningen.

LÄRARE: Carina Flood & Lisa Odenhjälm


På utbildningarna arbetar vi både med djur på distans och närvarande djur. 
DIPLOM ges för varje del av utbildningen. 
Självklart får du stöd och hjälp av lärarna under utbildningen.