WEBUTBILDNING
Arbeta Intuitivt som Medium

Denna utbildning innehåller möjligheten att kunna arbeta som medium. Kunna arbeta terapeutiskt som medium hemifrån. 
Under 8 veckor kommer ca 50 lektioner till dig med filmer, ljudfiler och övningar. Kursen är öppen i ett år och mentorskap erbjuds under ett helt år. 
Kursen leder dig steg för steg till det professionella medium du vill vara. Olika övningar gör att du kan hitta ditt unika arbetssätt. 
- Du kan efter kursen läsa av personer och saker.
Känna in miljöer.
- Snabbt höja din energi och skydda din energi
från att ta slut.
- Hjärtats kommunikation hjälper dig att arbeta
med lätthet.
- Meditation och spirituell energi.
- Guider och hur de kommunicerar med dig
på olika sätt.
- Symbolspråket, liknelser och metaforer är Själens språk vilket du kommer lära dig tyda.
- Hur du kommunicerar med andevärlden,
samt hur du tar emot klienter. 
- Hur du kan arbeta som Intuitivt medium
med tips och råd.
- 100 spirituella ordförklaringar.
- Tips från kända medium.
- Massor av nyttigheter kommer med kursen och det enda du behöver är att följa steg för steg varje lektion. 
Varmt välkommen till Lisa och Carinas Utbildningar!
LÄRARE: Lisa Odenhjälm

Läs om våra referenser:
Referenser Medialutbildning | Mediumskolan (hemsida24.se)