Spirituella meditationer

Kurs i Spirituella Meditationer
6 månader med meditationer som kommer varje vecka.
All medial fördjupning sker via ljudfiler och meditationer under ett halvår.
De första 6 veckorna kommer olika steg till fördjupning att påverka 7 olika plan i dig. 
Ditt fysiska plan, mentala plan, emotionella plan, skapande plan, spirituella plan, astrala plan och ditt besjälade plan. 
Meditationerna är blandade med symboliska tolkningar, mantran, hur du lättast skapar en meditativ kraft.
Hur du mediterar och hur det påverkar dig.

De övriga 20 veckorna under ett halvår kommer en meditation och ett mantra per vecka. 
Kursen lär ut hur du uppgraderar dina frekvenser, via meditation även kanaliserar, möter med dina guider, andevärlden, allt handlar om hur du stärker dina inre förmågor via meditationer.

  - Visste du att forskningen på hjärnans nervsystem och inlärning förbättras vid meditation? Mer om detta i denna kurs.Dessa meditationer är skapade för dig som vill fördjupa dina inre förmågor och utforska ditt inre jag. Med en terapeutisk uppläggning hjälper meditationerna dig att nå dina inre resurser och stärka dina sinnen.
Till en början är meditationerna enkla, men de utvecklas snabbt för att aktivera dina inre förmågor. Genom att delta kommer du att:
Känna dig avslappnad och rofylld.
Stärka din koncentration.
Lära dig mer om dig själv.
Förstärka ditt tredje öga och kanalisera information.
Möt dina guider och hjälpare på andra sidan.
Vandra mellan olika medvetandenivåer och dimensioner.
Välkommen på denna spännande inre resa med mig.

Här kan du köpa din kurs för: 3740kr

Spirituella meditationer 
 

6. Helande meditation

1. Självstärkande mantran

2. Stråla ut kraft

3. walking - en sång till min son

 4. framgång - mantra